Bo Bai

Bo Bai

Chairman & Founder, Asia Green Fund & MetaVerse Green Exchange