David Smith

David Smith

Executive Vice President - Marubeni Middle East & Africa Power, Marubeni