Gan Zhou

Gan Zhou

Senior Partner, Senior Advisor of New Energy, GCL