Jing Wang

Jing Wang

Director of Project Department, Sinosure (Tianjin)